Phrasal verbs – dla wielu temat dość niewdzięczny, jednak prędzej czy póżniej musisz stawić mu czoła, jeśli chcesz wskoczyć na wyższy poziom znajomości języka. Dobrym nawykiem podczas uczenia się phrasal verbs to regularne powtarzanie lub korzystanie z różnych mnemotechnik. Dziś powalczymy z czasownikiem „go off”, który omówimy na przykładzie 10 praktycznych zastosowań.

10 RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ CZASOWNIKA […]